141031_designprogram_mockup_NY_2.jpg

Michel Riddez Konsultation

Visuell Identitet

Michel Riddez är skådespelaren som föreläser och lär ut hur man håller, underhållande, belysande och inspirerande presentationer och föredrag som känslomässigt berör. Om vikten av den dramaturgiska aspekten och av att skapa kontraster i en presentation. 

Han beskriver sitt arbete så här: "I vår tid kanske det är svårare än någonsin att nå ut till en publik, eftersom vi dagligen blir överösta med idéer och produkter och tjänster i våra mailboxar, i tidningar, i telefonsamtal och på sociala medier. Det är lätt att stänga av och kanske har vi blivit mer skeptiska och svårflirtade än någonsin.

Just därför är det viktigt att fundera på hur vi kan fånga vår publiks uppmärksamhet och behålla den. För att lyckas med detta behöver vi något som de bästa TV serierna innehåller. Något som gör att människor på kafferaster pratar om just dessa serier och inte andra.

En riktigt bra berättelse."

Den grafiska profilen bygger på Michel Riddez som person och föreläsare. Vad han står för och vad han vill förmedla. Samt vad de olika deltagarna sagt om hans föreläsningar.