AO_case1.jpg

Anna Odell

Utställningskatalog

Jag fick i uppdrag att ta fram utställningskatalogen för Anna Odells utställning ”Okänd Kvinna, 2009-349701” på Kulturhuset Stadsteatern.

Det är hennes examensprojekt från Konstfack våren 2009 som visas i sin helhet, inklusive rättegången. Filmerna presenteras i en scenografi producerad av Marianne Lindberg De Geer; från Liljeholmsbron till rättegångssalen.

För att knyta ihop utställningen och scenografin tog jag avstamp i sjukhusmiljön och skapade katalogen som en patientjournal, ”Annas journal”. Katalogen har olika skribenter/läkare/konstnärer som yttrat sig om Annas verk samt en intervju med Anna.