SBAB_Q.png

SBAB

Visuell Identitet

 

Volt fick i uppdrag att se över SBABs grafiska profil. Jag var ansvarig designer. Vi kompletterade deras logotyp med den nya payoff:en och tog fram ett specialritat rubriktypsnitt för att bygga vidare på den nya strategiska plattformen. 

Typsnittet togs fram i samarbete med Letters From Sweden.